Varför etik?

FÖRETAGSKULTUR

Med en gedigen företagskultur får företag mer trovärdighet och medarbetarna får tydliga riktlinjer i sitt agerande mot kunder och medarbetare.

 

Det finns många olika bra anledningar varför man bör tänka på etik. Det är viktigt att man är medveten om att det finns olika värderingar och det kan vara mycket fördelaktigt att ha gemensam, speciellt när man jobbar tillsammans och om man vill ge ett trovärdigt intryck.

Många gånger formar sig etiska uttalanden till moraliska fördömanden. Man tar ofta avstånd från en person eller ett visst agerande. Det handlar ofta om representanter för yrkesgrupper där vi förväntade oss en högre moral än gemene man. Offentliga personer och ledar döms hårdare för att de skall representera en grupp, ett företag eller vara en god förebild.

Hur man ”implementerar” etiska regler och styrande värden i stora organisationer eller företag är en viktig fråga. Det kan ge oerhört positiva effekter och vara avgörande för ett företags framgång. Det finns många exempel på företag som har gått under p.g.a dålig etik som Turing pharmaceuticals när de höjde priset på AIDS-medicin med 5 000 %, eller företag som har lyckats p.g.a sin goda etik som Consector som är en riktig framgångssaga med god etik där de på ett pedagogiskt sätt hjälper privatpersoner att sänka sina räntor på lån som de har.