Treblinka

Från Warszawagettot fraktades judarna som boskap med järnväg till förintelselägret Treblinka. Lägret hade börjat byggas på försommaren 1942. Man tog till vara på erfarenheter från de båda dödslägren Belzec och Sobibor och gjorde förbättringar så att Treblinka kom att bli det mest "perfekta" av nazisternas förintelseläger.

Treblinkalägret förstörds helt av nazisterna i försöken att utplåna spåren efter det ohyggliga brottet. Platsen ligger relativt otillgängligt men är nu ett minnesmuseum med ett antal monument som byggts upp efter kriget. Mer än en miljon människor fördes här från järnvägsvagnen direkt till avklädningsrummet och gaskammaren.

Judar från 10 europeiska länder fördes till Treblinka. Stenarna på bilden här under representerar dessa länder.


På ritningen här under kan man se fångarnas väg från järnvägsplattfomen (15) där män, kvinnor och barn omedelbart skildes åt. De fördes genast till avklädningsbarackerna (kvinnor och barn 25, män 26) och tvingades sedan vandra nakna genom en 100 m lång gång omgiven av taggtrådsstängsel (27), av tyskarna kallad die Himmelsstrasse, gatan till himlen, fram till gaskammaren (28, 29). Death Avenue har gången också kallats. Det fanns tre gaskammare i den äldre byggnaden (29) och tio i den nyare (28)

Gaskammarens väggar var klädda med vitt kakel och i taket fanns duschar och rör. När dörrarna till utrymmet bommats igen från utsidan förde man in gasen genom duschrören i taket.

På området fanns även ett Zoo med vilda djur (4), vilket var till för fångvaktarnas förströelse.

Varje sten på nedanstående bilder representerar den grupp av människor från en viss stad eller by som fördes till Treblinka för att avrättas. Det finns 1.700 sådana stenar på minnesområdet.


Aldrig mer!

Janus Korczak (eg. Henryk Goldszmit) var läkare och pedagog. Han förestod ett barnhem för föräldralösa barn i Warszawa. Tillsammans med alla barnen fördes han till Treblinka där de dödades. Denna sten är rest till deras minne.

Nedanstående bild visar den plats där man grävt ut stora gropar för de mördades kroppar, vilka sedan brändes.

>> Mer om Treblinka

>> Till Tykocin

Till ingångssidan