Värdegrundskonferens med dubbel eftersmak

Värdegrundskonferens med dubbel eftersmak

Vid ett flertal tillfällen ”misslyckades” Göran Persson i uttalandet och handlingar gällande utrikespolitiken. När han precis blivit statsminister valde han att försöka ena länderna kring Östersjön. Ett projekt som minst sagt rann ut i sanden. Visserligen gick det att läsa om i vissa tidningar men någon större medial uppmärksamhet blev det inte. Det blev det däremot när han var i Kina och uttalade sig om den ”politiska stabilitet” som landet kunde visa upp. Kanske inte det mest genomtänkta med tanke på den diktatur som landet är. Här krockade minst sagt hans uttalande med den värdegrund som genomsyrar det svenska samhället och den demokrati som de allra flest vill stå upp för. Uttalandet ledde till och med till en misstroendeomröstning – med väntat resultat. Persson fick sitta kvar även om många ansåg att uttalandet var ett grovt felsteg.

Man måste ha denna historia med sig när man ser på hans framgångar med den internationella förintelsekonferensen. En konferens som hade som syfte att ”dra lärdom av förintelsen och förhindra nya övergrepp”. Något som vår värld behöver mer än på länge med de politiska strömmar och militära aktioner som skapar att historiskt många är på flykt.

Det har sedan andra världskriget slutat skett cirka 100 folkmord i världen. Kanske har människan lärt sig något av förintelsen. Men uppenbarligen har vi mer att lära. För även om konferensen kommer att bli återkommande och att diskussioner kring värdegrund och grundläggande mänskliga rättigheter kommer att föras så behöver man även se på djupet. Vad är det för mekanismer som får hela grupper av människor att vilja döda andra grupper. Då kan man inte längre gömma sig bakom att det är ”sjuk människa med hämndbegär”.

Lena Mellin sammanfattar Perssons framgång med konferensen med ”Kören som hyllar statsministern är inte bara stor. Den är också union”. Men det kanske inte räcker med att diskutera värderingar utan man bör även se på praktisk handling.
Teori och diskussioner kring värdegrund behöver även omsättas i praktiken. Detta oavsett om det handlar om företagsetik, intern kommunikation eller krig i Syrien. Kanske uppskattar hjälporganisationer att konferensen hölls för att lyfta frågan. Men när politikerna låter värdegrunden även omsättas i praktik och därmed stödja de som gör mest skillnad ute på fälten kommer även den unisona kören som Lena Mellin syftar på att innefatta de som faktiskt gör allra mest skillnad i världen. Värderingar är ju inget – om de bara blir fina ord.