Kundcase Consector

 

Consector – Från Värdegrund till Företagskultur

År 2014 startades Consector och redan det året kontaktade de oss för att få hjälp med att jobba med värdgrundsfrågor och företagsetik. Det är lite unikt då de flesta företag som vänder sig till oss funnits flera år på marknaden. Dessutom är det relativt ofta något som legat bakom att man vill ta ett steg inom värderingsarbetet. Men i samarbetet med Consector fick vi alltså vara med från början vilket har skapat ett lite unikt kundcase.

Värdegrund – Det allt vilar på

Första steget handlade om att definiera en fungerande och tydlig värdegrund. Att hitta en värdegrund som inte bara speglar vad företaget VILL göra utan även vad man KAN genomföra. Då värdegrund är grunden som hela byggnationen sedan vilar på är det även denna punkt som tagit längst tid.

Inom företaget fanns en tydlig målbild och affärsidé. Det fanns prioriteringar och en tänkt väg om hur man skulle uppnå sina ekonomiska mål. Men prioriteringar är precis lika viktiga inom värdegrundsarbetet. För i vissa fall kan olika värden bli motsägelsefulla och därmed stå i konflikt med varandra. Inom arbetet kring värdegrunden blev därmed nästa steg att skapa en tydlig prioritering utifrån olika värderingar och mål.

Vision

Nästa steg var att konkretisera en vision. En långsiktigt målbild om hur värdegrundsarbetet ska utföras och vad man vill nå inom företaget.  I detta arbete har vi erbjudit flera praktiska förslag och de anställda har kunnat arbeta med ett speciellt material för att därigenom verkligen tänka efter kring vad man förväntar sig för värdegrund på arbetsplatsen.

Företagskultur

Vad ska kunderna möta för värden när de är på Consectors hemsida?

Hur ska varumärket uppfattas utifrån ett värdegrundsmässigt perspektiv?

Finns det en röd tråd i allt arbete eller sker vissa delar som ”öar”?

Att ta fram en värdegrund handlar inte om att skriva ner fina ord. Det handlar om att implementera den i alla delar av företaget. Något som både chefer och anställda kan luta sig emot både inom intern och extern kommunikation. Lika mycket handlar det hur kunderna upplever företaget.

Företagskultur handlar om vilka vanor, rutiner och attityder som förmedlas och som bygger trygghet. På ett sätt är de värdegrunden i praktik. Under flera olika tillfällen har vi följt personer i olika befattningar och även genomfört djupintervjuer för att därigenom se vad företaget kan förbättra rent praktiskt för att värdegrunden även speglas i företagskulturen.

Vill ni också ha hjälp med att bygga värdegrund? Välkommen att höra av er!