TJÄNSTER

Kontakta oss vid frågor och beställningar.

Skapa Värdegrund

Att skapa en värdegrund för ett företag ämnar att stärka arbetsklimatet och få en mer effektiv och framgångsrik verksamhet. Det är oerhört viktigt för ett företag att ha tydliga mål men även att veta sina begränsningar för att nå dit. Läs om samarbetet med våran kund Consector Låne förmedlare

Utveckla Företagskultur

Målet med att utveckla företagskulturen är att göra våra kunder mer framgångsrika på ett mätbart sätt. Effekten av att utveckla företagskulturen är långsiktig.

Ledarskapsutbildning

Vi har lång erfarenhet av ledarskapsutbildning. Alla våra utbildningar är specialutformade för att passa ditt företag och er ledning. Ledarens roll är till stor del att få de anställda att tycka att arbetet är värdefullt för egen del och skapa en lust i att jobba.

Företagsetik

Företagsetiken är en etik för den samlade verksamheten i företaget, vilken alla anställda ska kunna stå bakom oavsett yrkesroll. Den består av regler, plikter och skyldigheter.

Om oss

Om oss

Vi har kunskaperna och erfarenheten att ge dig eller ditt företag ett rejält och hållbart försprång mot konkurrenter på eran resa framöver. Vi vänder oss likväl mot företag som många olika organisationer. Vi bedriver konsultverksamhet, Utbildning och handledning. Våra metoder är utvecklade tillsammans med meriterade forskare inom olika områden som etik och ledarskap.